PÁLYÁZATOK VILÁGA!


ISMERJE MEG A PÁLYÁZATI RENDSZER SOKAK SZÁMÁRA ÉRTHETETLEN VILÁGÁT ÉS LEGEN FELKÉSZÜLT!


VALÓSÍTSA MEG CÉLJAIT PÁLYÁZATI PÉNZ SEGÍTSÉGÉVEL!

Ez az oldal azzal a céllal jött létre, hogy jó tanácsokkal tudjuk ellátni mindazokat, akik pályázatot kívánnak benyújtani és most tervezik, hogy kiválasztják a pályázatírójukat.

Természetesen a pályázatok nemcsak a vállalkozások számára érhetőek el, hanem diákoknak, magánszemélyeknek, egyesületeknek, alapítványoknak és önkormányzatoknak is van lehetőségük pályázni.

Az elmúlt évben több, mint 400 ügyfelünknek segítettünk megtalálni a nekik megfelelő pályázatot.

Egy teljesen új rendszert alakítottunk ki annak érdekében, hogy ügyfeleink megismerjék a lehetőségeiket és ennek segítségével ne csak nyertes pályázatuk legyen, hanem megvalósult fejlesztéseik is. Azt nem ígérhetem, hogy mindenkinek elsőre sikerülni fog, de a lehetőség adott, viszont csak azokkal tudunk együtt dolgozni, akik valóban komolyan gondolják a pályázat beadását és nyitottak velünk együtt dolgozni.

A pályázati világ főbb részei, egy helyen!

Ügyfeleink miután megkezdték velünk az együttműködést tapasztalhatták, hogy nem csak megtaláljuk és elkészítjük számukra a megfelelő pályázatokat, hanem a fejlesztés ötletétől a teljes megvalósításig kísérjük őket. Így a valódi terjeszkedésben nyújtunk kézzel fogható segítséget.

Valljuk be, hogy ma Magyarországon a pályázatok világa túl van bonyolítva. A mi elsődleges célunk, hogy átláthatóvá tegyük és ezért a lehető legegyszerűbb formában mutatjuk be azt a lehetőséget, amivel ügyfeleink el tudják érni céljaikat. Küldetésünknek tartjuk, hogy 2022. év végéig újabb 2.500 vállalkozásnak tudjunk segíteni a céljaik megvalósulásában, ami által a valós terjeszkedést biztosítják maguknak. A mi feladatunk, hogy a kitűzött fejlesztéshez szükséges pénzhez hozzásegítsük ügyfeleinket. Ezt egy lépésről-lépésre kifejlesztett professzionális rendszerben és közös együttműködés keretében tesszük, aminek köszönhetően elkerüljük a nem várt kockázatot és a többlet kiadásokat.

Ki ne szeretné az ötleteit pályázati pénzből megvalósítani?

Számtalan lehetőség van erre, hiszen a 2021-2027-es ciklusban jelentős pályázati forrás érhető el. Ez az összeg egyaránt fordítható a lakosság életkörülményeinek, valamint a vállalkozások versenyképességének javítására. Magánszemélyeknek még tart az otthonfelújítási program és lassan indul a napelem pályázat második, azaz záró szakasza is. Vállalkozások részére folyamatosan nyílnak meg az újabb helyi (Leader) felhívások, ezt később tisztázzuk, hogy mit is jelentenek pontosan. Őszre várhatóan ismét megjelennek a nagyobb beruházásokat segítő GINOP Plusz támogatások. A pályázati pénzek elnyerése azonban nem egyszerű feladat, hiszen számos szigorú feltételnek kell megfelelni. Továbbá a megfelelő pályázatok megtalálása rendkívül időigényes folyamat, hiszen nagyon széles a pályázatok tárháza.

Jelenleg a vállalkozóknak szóló nyitott pályázatok száma több, mint 500 db.

Mi is az a pályázat és miért fontos a cégek életében?

A vállalkozások sikerének napjainkban elengedhetetlen feltétele a piaci információk azonnali és teljes körű ismerete. Az induló és a régóta működő vállalkozásoknak is szükségük van új lendületre, fejlesztésekre, hogy meg tudják őrizni versenyképességüket a piacon, illetve nagyobb termelékenységet és magasabb bevételt tudjanak elérni. Ennek segítéseképpen jöttek létre a támogatási formák, melyek lehetnek vissza nem térítendő támogatások vagy kedvező feltételek mellett igénybe vehető visszatérítendő támogatások. A támogatások pályázatok útján érhetők el.

 

 Mi is az a pályázat valójában?

A pályázat nem más, mint lehetőség arra, hogy hogyan valósítsuk meg az ötleteinket és ezt támogatások segítségével tegyük meg. A jó ötlethez pénz is jár, ezért fontos a legideálisabb finanszírozási forma megtalálása. Amint a lehetőségek közül megtaláltuk a számunkra legmegfelelőbbet, ezután összeállítjuk a pályázati anyagot, mely alapján a pályázatot kiíró bírálója dönt a pályázat eredményességéről. Amennyiben eredményes egy pályázat, abban az esetben a pályázó lehetőséget kap arra, hogy a saját projektjét valóra tudja váltani.

Saját forrás fogalma:

A támogatott által a projekthez biztosított forrás. Költségvetési intézmények esetén a projektre jóváhagyott előirányzat is saját forrásnak minősül. A saját forrás rendelkezésre bocsátásának módja: a projekt meghatározott költségeinek a folyamatos finanszírozása. A támogatott saját forrása lehet belső forrás vagy külső forrás, mindkét esetben pénzeszköz. A belső forrás a támogatott saját pénzeszköze. A külső forrást külső finanszírozók biztosítják, melynek formája lehet pl. fejlesztési hitel, kölcsön, külföldi, illetve hazai (nem központi-, nem önkormányzati költségvetési szerv által nyújtott) támogatás, segély.

Támogatások típusai:

Fontos kiemelni támogatásoknak is több típusa van. Amit a legtöbb pályázni kívánó keres, azok a vissza nem térítendő támogatások. Ezek a támogatások, amelyeket adott feltételek teljesülése esetén nem kell visszafizetnie a nyertes pályázónak.

Vannak kombinált támogatások, ezek azt jelentik hogy a támogatás egy bizonyos részét adott feltételek teljesülése mellett nem kell visszafizetni van a támogatásnak egy olyan része amely pl. kamattámogatott hitel (ez kedvezményes kamatozású vagy lehet 0 %-os is) ennek a pontos kondíciói a pályázati felhívásban találhatóak. Itt részletesen látható hogy a teljes projekt hány százaléka vissza nem térítendő és hány százaléka visszatérítendő.

Illetve vannak visszatérítendő támogatásokat, ezek minden esetben vissza fizetendők a támogatás kibocsájtójának. Ezek, mint a fentiekben taglalt esetben ezek lehetnek kedvező kamatozású hitelek, illetve teljes mértékben kamatmentes hitelek is.

A pályázatok elbírálását és támogatások oda itélését az Irányító Hatóság végzi.

Irányító Hatóság fogalma:

Az Európai Uniós pályáztatás folyamatát támogató Irányító Hatóságok. Az Irányító Hatóság közreműködik az Operatív Program (OP) véglegesítésében, irányítja az Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum kidolgozását, és közreműködő szerepet vállal e dokumentumoknak az Európai Bizottsággal történő tárgyalásaiban. Az IH részt vesz továbbá a költségvetési tervezésében, valamint Közreműködő Szervezetek vagy közreműködő szervezeti feladatokat ellátó egységek bevonásával irányítja a meghirdetett pályázatok és központi programok végrehajtását. Például gazdaságfejlesztési programok ezen feladatát a Nemzetgazdasági Minisztérium látja el.

Azért, hogy a támogatások bármely formáját valaki jogosult legyen fontos, hogy különböző vállalásoknak kell eleget tenni. Ezek a vállalások pontosan meg kell, hogy legyen fogalmazva, számszerűsítve legyenek a pályázati dokumentációban, amely benyújtásra kerül. Vannak kötelező vállalások, amelyeket mindenképpen szükséges vállalnia a pályázónak. Amennyiben ezek a vállalások nem teljesülnek abban az esetben a támogatás részben, illetve akár teljes egészében visszafizetést követhet magával.

Ennek elkerülése érdekében, nagyon fontos pontosan meghatározni pályázati dokumentációban a vállalásokat és ezeknek reálisnak kell lennijük, hogy valóban teljesíthetők legyenek!

A vállalásokon túl és talán ezeket megelőzve fontos arra is kitérni, hogy minden pályázathoz pontosan megvan határozva, kik jogosultak az igénybevételére. Ide kell érteni vállalkozások esetében, hogy milyen cégforma, mekkora méretű a cég rendelkezik alkalmazottakkal, hány alkalmazott a rendelkezik, mikor alapult a vállalkozás, rendelkezik-e egy teljes lezárt üzleti évvel, mi a vállalkozás főtevékenysége, mekkora volt az előző évben az árbevétele.

  Kik Pályázhatnak?

  Igazából mindenki pályázhat: a lakosság, a civil szervezetek, intézmények, egyházak, önkormányzatok, vállalkozók és vállalkozások (ez lehet Ev- ebből is bármely adózási formájú, Bt. Kft., Rt.). A támogatások köre széles spektrumú, több területre kiterjed. Fontos azonban, hogy a pályázóknak a támogathatóságára vonatkozóan a pályázati kiírásban megjelölt feltételeknek meg kell felelni. Mi pontosan ebben tudunk segíteni, hogy felkészítjük a pályázókat, hogy mi szükséges ahhoz, hogy megfeleljenek a pályázati kiírásban szereplő kitételeknek. Célunk, hogy a pályázóknak és a bíráló szervezeteknek egyaránt megfelelő pályázatok kerüljenek benyújtásra, ezáltal garantált a siker az elnyert támogatás formájában.

  I. TERMÉSZETESE SZEMÉLY FOGALMA:

  A jogban természetes személynek minősül maga az ember. Az ember jogi alanyiságához négy típusú jogképesség tartozik:

  • Jogképesség: vagyis a jogviszony alanyát jogok illethetik és kötelezettségek terhelhetik. A természetes személyek jogképessége általános a vagyonjogi viszonyokban, más jogágakban eltérő lehet.
  • Cselekvőképesség: a természetes személy képessége (tudatállapota), hogy vagyonjogi viszonyokban saját nevében tegyen jogi nyilatkozatokat. Három fokozata különíthető el:
   • Cselekvőképtelen az a személy, aki még nem töltötte be a 14. életévét. Rendszerint nem köthetnek semmilyen jogügyletet saját nevükben, eltekintve a bagatell ügyletektől (bolti vásárlás).
   • Korlátozottan cselekvőképes az a személy, aki 14-18 éves kora között van. Bizonyos mértékig saját maga dönthet ügyeiről, azonban meghatározott vagyoni kötelezettségeket csak a szülő/gyám hozzájárulásával vállalhat.
   • Cselekvőképes a 18. életévét betöltött (akár házasságkötés útján nagykorúvá vált) személy, emellett pedig nem áll fenn semmilyen cselekvőképességet korlátozó, illetve kizáró tényező.
  • Vétőképesség: egyfajta belátási képesség, amely arra vonatkozik, hogy az illető belátja-e cselekedetének károkozó hatását. Ha a károkozás adott személy számára előre látható, akkor vétőképes és így felelősségre vonható.
  • Szerzőképesség: a természetes személy képességét jelenti arra vonatkozólag, hogy meghatározott alanyi jogokat szerezhet
  II. JOGI SZEMÉLY FOGALMA:

  A jogi személy olyan szervezetet jelent, amely a természetes személyekhez hasonló módon jogképes: saját nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat.

  Jogi személyekre több elmélet is létezik, ilyen a fikciós, realitás és vagyon elméletek.
  -fikciós elmélet szerint a jogi személy fiktív személy, aki kizárólag jogi léttel rendelkezik,
  -realitás elmélet szerint a természetes személyből indulnak ki, és a jogi személyt, azaz a szervezetet egy nagy embernek tekintik,

  Vagyoni felfogás szerint kétféle vagyon létezik, az egyik minden esetben természetes személyhez köthető vagyon, míg a másik a célok eléréséhez szükséges vagyon, azaz célvagyon. A célvagyon esetében maga a cél pótolja a jogalanyt, így ebben az esetben a cél a jogi személy.

  III. FŐBB JOGI SZEMÉLYEK:

  I. Állam

  II. Költségvetési szerv:
  – központi költségvetési szerv,
  – helyi (önkormányzati költségvetési szerv),
  – helyi (kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv),
  – társadalombiztosítási költségvetési szerv,
  – országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv,
  – köztestületi költségvetési szerv,
  – az Országgyűlés,
  – önkormányzatok,
  – polgármesteri hivatalok,

  III. Gazdasági társaságok
  – korlátolt felelősségű társaság,
  – közös vállalat,
  – részvénytársaság,
  – leányvállalat,
  – tröszt,
  – állami vállalat,

  IV. Szövetkezet

  V. Erdőbirtokossági társulat

  VI. Köztestület:
  – Magyar Tudományos Akadémia,
  – kamarák,

  VII. Alapítvány, Közalapítvány

  VIII. Közhasznú társaság

  IX. Társadalmi szervezetek, társadalmi szervezetek szövetsége, társadalmi szervezetek szervezeti egysége:
  – egyesület,
  – pártok,
  – szakszervezetek,
  – sportági szakszövetségek,

  X. Egyházak, egyházak szövetsége, egyházak szervezeti egysége

  Milyen pályázati lehetőségek vannak?

  Számtalan pályázati lehetőség létezik.

  Támogatás szempontjából:

  pénzbeli támogatások: vissza nem térítendő támogatások (100 %), rész támogatások (30%- 70%), kedvezményes hitelek, melyek részben vagy egészben visszatérítendők, de kezelési költség és egyéb költségek megfizetése nélkül – ezek lehetnek területi (regionális), ill. ágazati (ipari, mezőgazd., stb.) támogatások is

  nem pénzbeli támogatások: elismerések, oklevelek, tárgynyeremények, marketing tevékenységek, szponzorálások

  Pályázati források felhasználási lehetőségei vállalkozásoknak

  Szeretném nagy általánosságban bemutatni, hogy milyen megvalósítási formák vannak és ezekbe milyen tevékenységi körök tartoznak. Ezek pályázatonként eltérőek!

  Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek:

  • Meglévő tevékenységhez kapcsolódó gépek/ eszközök/ berendezés-ek beszerzése.
  • Meglévő tevékenységhez kapcsolódó napelemes rendszer építésének megvalósítása.
  • Meglévő tevékenységhez kapcsolódó új épület/építmény építése, és/ vagy a területen már meglévő épület/építmény bővítése/felújítása/korszerűsítése.

  Beruházás típusok:
  részleteiért kattintson lentebb

  Átalakítás:

  Meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség alaprajzi elrendezésének vagy külső megjelenésének, illetőleg használati módjának megváltoztatása érdekében végzett, az építmény térfogatát nem növelő építési munka, melynek eredménye folytán a létesítmény kibocsátásának további, új termékekkel történő diverzifikációja történik, vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamata alapvetően megváltozik.

  Barnamezős terület (beruházás):

  Barnamezős területnek tekinthető az az egybefüggő építési telek vagy telkek, amelyek megfelelnek az alábbi feltételek mindegyikének:

  a területen építmény/épület található meg,

  a jelenleg teljes mértékben használaton kívüli építmény/épület rossz fizikai állapotban van, többnyire környezetszennyezéssel terhelt, településszerkezeti problémát okoz és ezek megoldásához hozzájárul a fejlesztés,

  a fejlesztés következtében gazdasági tevékenység fog zajlani a területen

  az érvényes településrendezési terv alapján az alábbi kategóriák egyikébe tartozik:

  Gazdasági terület a pályázat benyújtását megelőzően a településrendezési terv alapján már legalább 5 éve gazdasági terület (OTÉK szerinti Kereskedelmi, szolgáltató, vagy Ipari terület; Budapesten „Munkahelyi” besorolású terület) és ipari tevékenységet folytattak, folytatnak rajta, illetve mezőgazdasági üzemi területként funkcionált.

  Különleges terület, ezen belül kizárólag:

  • oktatási központok területei, vagy
  • egészségügyi területek, vagy
  • a nyersanyag kitermelés (bányászat), nyersanyag előfeldolgozás céljára szolgáló területek, vagy
  • honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsági építmények területei, vagy
  • hulladékkezelők, -lerakók területei (települési szilárd és folyékony, egyéb veszélyes, radioaktív stb.), vagy
  • mezőgazdasági üzemi terület
  • Közlekedési és közműterület, ezen belül kizárólag: közlekedési építmények
  • igazgatási épület. barnamezős beruházásnak a pályázat pontszámmal történő értékelése során. A barnamezős jelleg alátámasztásaképpen semmilyen hatósági nyilatkozat csatolása nem tekinthető relevanciával bíró dokumentumnak.

  A barnamezős beruházásokat a pályázat sok esetben plusz pontszámmal értékelik.

  Bővítés:

  Meglévő építmény építményszintjének, vagy beépített térfogatának vízszintes, illetve függőleges irányú növelése érdekében végzett építési tevékenység.

  Felújítás:

  Meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságának, valamint üzembiztonságának megtartása érdekében végzett (jókarbantartási) építési tevékenység.

  Zöldmezős beruházás:

  A zöldmezős beruházás olyan új ipari vállalkozást jelöl, amely korábban mezőgazdasági művelés alatt álló területen jön létre. A telephely teljes egészében
  újonnan létesül építészeti, üzemi előzmények nélkül. Előnye, hogy nincsenek sem elrendezési, sem funkcionális, sem építési megoldási megkötöttségek. Hátránya az infrastruktúra kiépítési – bekötési igénye és a szigorú környezetvédelmi szabályozás (bár ez utóbbi ipari parkban történő beruházás esetén jelentősen csökken.) Általában egy sík, tereptárgyaktól mentes, lehetőleg városhoz közeli területet választanak ki. A földtörvény szavaival élve egy zöldmezős beruházás a föld végleges kivonása a művelés alól. Az erre vonatkozó irányelvek szerint lehetőleg a gyengébb termőképességű területeket kell így hasznosítani, illetve, hogy az igénybevétel a szükséges legkisebb mértékre korlátozódjék. A kivonás engedélyköteles, az engedélyt a földhivatalok adják ki, s utána földvédelmi járulékot kell fizetni. A zöldmezős beruházás haszna, hogy a legtöbb újonnan foglalkoztatott a hazai átlagnál valamivel jobban fizetett munkához juthat (különösen az ipari parkokban), a
  beruházó nyereségre tehet szert, az önkormányzat adóbevételhez juthat.

  Szintén nagyon fontos említést tenni, hogy az adott támogatásokat és különböző csoportokba osztják, vannak regionális támogatások, csekély összegű támogatások, kölönböző intézmények által kihírdetett támogatások. A támogatás kategóriáját az aktuális pályázati felhívás tartalmazza.

  Területi felosztások:

  Azontúl, hogy a gazdaság különböző területei 10 Operatív Programban vannak elkülönítve, ki kell emelni azt is hogy az ország területileg is fel van osztva. A területi felosztások azt a célt jelölik, hogy az ország adott területén milyen mértékű támogatásra jogosult az adott térségből pályázó. Azt, hogy melyiktérségben, milyen mértékű lehet a támogatásazt az adott térség (régió) gazdasági adatai alapján határozzák meg. Ez alapján vannak olyan térségek ahol a támogatás mértéke magasabb és van olyan ahol a támogatás mértéke alacsonyabb szintű.

  Induló beruházás fogalma:

  A 800/2008/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelően a tárgyi eszközökbe és/vagy immateriális javakba történő beruházás, amely új létesítmény létrehozásához, meglévő létesítmény bővítéséhez, egy létesítmény kibocsátásának további, új termékekkel történő diverzifikációjához vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatásához kapcsolódik. Egy épület, ill. az alapinfrastruktúra helyreállítása, felújítása, korszerűsítése önmagában nem teljesíti az induló beruházás fogalmát.

  Ezenkívül szeretném azt is megemlíteni, hogy ingatlan vásárlásra, illetve forgalmi rendszámmal ellátott járműre, tőkére és forgóeszközökre nem lehet pályázni!

  Jogkör szempontból az alábbi támogatási formák léteznek!
  (részletekért kattintson lentebb)

  1. EU-s pályázatok: állami beruházások finanszírozására, vállalkozások, civil szervezetek, külföldi érdekképviseletiszervezetek részére

  Az EU által Magyarország rendelkezésére bocsátott forrásokból számos uniós pályázat kerül kiírásra. Amennyiben 2022. második felében a kormány megköti a Partnerségi Megállapodást az Európai Unióval, úgy megnyílik a lehetőség az uniós források kifizetésére. Ezáltal mintegy 10 ezer milliárd forintnyi forrás érkezik az operatív programok keretében. A vidékfejlesztési források pedig további 4 ezer milliárd forintot jelentenek.

  Az uniósprojektek ma a magyar gazdaság legfontosabb forrásai, amelyek révén az ország gyors ütemben zárkózik fel a fejlettebb nyugati államokhoz.
  Azonban az uniós támogatások egyik nagy hátránya, hogy nem mindig akkor kerül kiírásra egy pályázat, amikor egy vállalkozónak szüksége lenne rá.

  2. Közvetlen brüsszeli támogatások: vállalkozások, civil szervezetek, külföldi érdekképviseleti szervezetek részére

  Ezek a támogatások a vállalkozások nemzetközi piacra jutását és/vagy nemzetközi viszonylatban erősebb területi pozícióba kerülését segítik elő az alábbi területek támogatásával:

  • foglalkoztatás (FLK)
  • szociális vállalkozások (SZV)
  • vállalkozó szellem (VSZ)
  • piacra jutás (PJ)
  • vállalkozásfinanszírozás (VFI)
  • Versenyképesség javítás (VKJ)
  3. Állami támogatások: lakosság, vállalkozások, civil szervezetek, külföldi szervezetek részére

  Az EU-s pályázatokon kívül, a kormány külön forrást különít el saját költségvetéséből. Ezek a felhívások általában olyan területeket céloznak meg, amelyeket az EU-s források nem, vagy csak kis mértékben támogatnak. 2014-ben fogadta el az Országgyűlés az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepciót, amely 2030-ig határozza meg az ország fejlesztéspolitikai céljait. A Minisztériumok önállóan írnak ki pályázatokat, melyek keretösszegét előzőleg az Országgyűlés jóváhagyja.

  • Belügyminisztérium
  • Emberi Erőforrások Minisztériuma (EFOP, RSZTOP, TÁMOP, TIOP)
  • Mezőgazdaság és Vidékfejlesztési Minisztérium (MAHOP, VP)
  • Honvédelmi Minisztérium
  • Igazságügy Minisztérium
  • Külgazdasági és Külügyminisztérium
  • Miniszterelnöki Kabinetiroda (KÖFOP)
  • Pénzügyminisztérium (GINOP, GINOP PLUSZ, GOP, VEKOP)
  • Innovációs és Technológiai Minisztérium (KEHOP, KEOP, IKOP, KÖZOP)
  4. Regionális támogatások: lakosság, vállalkozások és civil szervezetek részére

  A Kormány az ország egyes régiói, ill. a fejlett régiók esetében kisebb területi egységek számára meghatározza az ott beruházni kívánó vállalatok számára a beruházást elősegítő támogatásként nyújtható állami finanszírozás maximális mértékét.

  5. Kistérségi (Leader) támogatások: vállalkozások és civil szervezetek részére (VP6)

  A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a helyi-, térségi- és nemzetközi szakmai együttműködés kialakítását, a kistérségekben tevékenykedő vállalkozások fejlesztését. A Kormány az Irányító Hatóság (IH) által elismert helyi Akciócsoportok (HACS) és a velük együttműködő szervezetek (a vidéki térségekben működő mikro- és kisvállalkozások, természetes személyek, ill. ezek együttműködése) segítségével tervezi a fejlesztéseket megvalósítani. A kistérségi támogatás kiírásában pontosan meghatározzák, hogy mely településen működő vállalkozások vehetik igénybe a támogatást.

  6. Civil szervezetek támogatása: Egyesületek, Alapítványok, Egyházak részére

  A civil társadalom fejlődésének elősegítése céljából jött létre. A támogatási összeg legalább egyharmadát a kiemelt támogatási területekre kell fordítani. A rendelkezésre álló keret minimum 10 %-a a gyerekek és a fiatalok támogatását célzó szervezetek tevékenységére kerül elkülönítésre.

  Vannak olyan pályázatok is, amelyeket civil szervezetek vagy cégek írnak ki vállalkozások vagy magánszemélyek részére. Ezeknek a témája olyan közösségi célokat szolgáló, közérdekű vagy humánus okokból megvalósítandó tevékenységek, civil kezdeményezések támogatása, amelyek hozzájárulnak Magyarországon és a határon túli magyar lakta településeken élők vagy azok egy csoportja – kiemelten a gyerekek – egészségügyi helyzetének, életmódjának, esélyegyenlőségének javításához. Segítik a szociálisan és egészségileg hátrányos helyzetűek életminőségének javítását, emelik hazánk szellemi-, művészeti-, kulturális- és sportéletének színvonalát.

  A fentiek alapján látható, hogy számtalan eszközzel segítik a piac vezetői a vállalkozások előre jutását, fejlődését. A vállalkozások tevékenysége, fejlődése, növekedése megteremti az alapját a stabil gazdaságnak.

  Cégünk egyedi, automata pályázatfigyelő rendszer használatával – mely az Ön igényeinek megfelelően van beállítva – segíti a pályázni kívánó vállalkozásokat, hogy megtalálják a számukra legmegfelelőbb pályázati lehetőségeket. Ezután személyes konzultáció keretein belül megbeszéljük a fejlesztés lehetséges megvalósításának módját és végig vezetjük a kívánt cél megvalósulásáig.

  FONTOS, hogy a pályázóknak a támogathatóságára vonatkozóan a pályázati kiírásban megjelölt feltételeknek meg kell felelni! Ezeket az alap kritériumokat az általunk kifejlesztett rendszerünk szűri, hogy minél pontosabb képet kapjanak
  a vállalkozások a lehetőségeikről.

  Milyen pályázatírók és pályázatíró cégek vannak?

  A pályázatíró cég típusokat két részre tudjuk osztani, (itt gondolok az ügyfél által fizetett szolgáltatásokra), melyek lehetnek sikerdíjasok és lehetnek megbízási- és sikerdíjas szolgáltatások. Mindkettő ugyanolyan jó lehet, mindenkinek meg kell találni azt, hogy ő melyikben érzi jobban magát.

  Csak sikerdíjas:

  Ügyfél részéről lehet kicsit biztonságosabb, hiszen csak akkor fizet, ha nyert a pályázata. Ezeket mindig százalékban határozzák meg, minél magasabb az elnyert összeg, annál alacsonyabb a százalék.

  Negatív dolog az ügyfél részéről, hogy itt azért kicsit magasabb százalékok vannak, mint a másik esetben, mivel valahol ki kell fizetni a sikertelen pályázatok munkaidejét is. Bármilyen profi módon van megírva egy pályázat, azért nagyon csekély részben mindig lehetséges a negatív bírálat esélye.

  Olyan nincs, hogy 100%, hogy sikeres lesz egy pályázat.

  A pályázatíró cég részéről is van kockázat, mert amíg ők mindent megtesznek, addig sajnos lehet, hogy az ügyfél nem. Gondolok itt arra, amikor nem küldi időben a kért adatokat, dokumentumokat, vagy például megnyit olyan leveleket, amik hiánypótlásra szólítanak fel. (Megnyitás nélkül továbbítani szükséges felénk.) Ezek a levelek úgymond visszaszámolnak, megnyitástól számítva 3 napunk van, hogy mindent pótoljunk. Ez nem sok. Amikor esetleg harmadik féltől, – aki akár hivatalos szerv is lehet – kell beszereznünk dokumentumokat és a levél megnyitása pénteken vagy hétvégén történik, akkor kifuthatunk az időből és nem tudjuk beadni a hiánypótlást, ezáltal a cég is bukhatja a sikerdíj százalékát. Ha ezt a szerződésformát választanánk érdemes szétnézni a piacon, mert elég széles skálán mozognak ezek az összeg/százalék meghatározások.

  Megbízási díj, plusz sikerdíj:

  Klasszikus szerződés. Munkadíjat és sikeres pályázat esetén bizonyos százalékot is elkérnek az elvégzett munkáért cserébe. Hátránya az ügyfél részéről, hogy mindenképp fizet egy bizonyos összeget. Akkor is, ha esetleg nem nyert a pályázat. Előnye, ha nyert a pályázat általában kevesebb költséggel jár, mint a „csak sikerdíjra” épülő szolgáltatások. Pályázatírás részéről talán kockázatmentesebb, mint a

  „csak sikerdíjas” megbízás.

  PályzatNekem.hu-nál:

  A nálunk alkalmazott módszer az országban egyedülálló! A sikerdíj nálunk 2-6% között mozog, ami rendkívül versenyképes. Leggyakrabban alkalmazott 4%, 2 millió forint felett és 100 millió forinttal bezárólag.

  Regisztrációs díj:

  A nálunk elérhető szolgáltatás a pályázatfigyelő rendszer. A megfelelő pályázat megtalálására épül, ami a pályázatírás alapja. Ez nagyon fontos lépés, nagyon sok múlhat rajta. Egy néhány napos csúszás akár veszélyeztetheti is a projekt kimenetelét. Minél előbb tudomásunkra jut, hogy újabb pályázat került a piacra, annál nagyobb esélyünk van a beadási határidő tartására. Sajnos vannak pályázatok, amik csak pár hétig/napig vannak nyitva. Van, hogy csak ennyire is tervezik és rövidesen zárják is, mert annyira sok volt a pályázó, hogy elfogyott a keretösszeg.

  A nálunk alkalmazott rendszeren belül az ügyfél bekerül egy regisztrációs folyamatba, amelyben létrehozunk egy saját pályázati fiókot a számára, amiben meg tudja nézni a vállalkozása számára releváns pályázatokat. Amint megjelenik egy új pályázati felhívás, az megjelenik a pályázati fiókjában, amiről egy e-mail-es rendszerüzenetet is kap.

  A regisztrációs díj befizetésével indul a közös munkánk, mely 12 hónapra szól (azaz 365 napra).

  Az ügyfél akár másnap felveheti a kapcsolatot a személyes pályázatírójával egy konzultáció keretén belül, ami történhet telefonon, videó hívásban, illetve személyesen a budapesti irodánkban. A regisztráció előnye – ha eldöntöttük, hogy mindenképp pályázni fogunk a következő egy évben -, hogy már versenybe is kerültünk!

  Amikor pályázati dömping van nem biztos, hogy találunk még pályázatírót.

  Számolni kell azzal, hogy a pályázatírás időt fog igényelni, hisz a pályázatíró csak abból az anyagból tud dolgozni, amit az ügyfél a rendelkezésére bocsát. Azaz, ha a pályázatíró kér valamilyen dokumentumot azt minél előbb el kell juttatni hozzá. Nem utolsó sorban a cég anyagi helyzetét is mérlegelni szükséges, hogy a tervezett beruházás megvalósítására is legyen elég tőkénk.

  Ez azért fontos, mert a pályázatok támogatási intenzitása általában 60-75% között mozog a többi önerő.

  Mindig igaz…az idő pénz!

  Szeretném bemutatni, hogy mennyire összetett egy pályázatíró munkája

  Amennyiben úgy döntünk, hogy pályázni szeretnénk, akkor tájékozódni kell arról, hogy ez mivel is jár. A pályázatíráskor az ügyfél vállalja, hogy a pályázat beadásához szükséges dokumentumokat a pályázatíró rendelkezésére bocsátja. Ha ezeket nem vállalja, akkor nem fog működni a közös munka és ezáltal nem lesz sikeres pályázat sem! A sikeres pályázathoz elengedhetetlen a megfelelő szakmai háttér, valamint a megvalósításhoz szükséges erőforrások megléte.

  Ezen kívül az is, hogy a támogatás elnyerése után hogyan tudjuk megvalósítani elképzelésünket, mennyire vagyunk felkészültek akár üzletileg, akár pénzügyileg. Nem véletlen, hogy egyre több pályázathoz szükséges a „SWOT” elemzés (ez egy hatékony cégelemzési technika), mert pontosan tudni szeretnék, hogy mennyire felkészült a vállalkozás egy nagyobb volumenű fejlesztésre, a tervei mennyire megalapozottak, illetve látja-e a kockázatokat és az esetleges veszélyeket a projekt megvalósulásával kapcsolatban. Ezenkívül tisztában van-e a pályázó vállalkozása erősségeivel, illetve gyengeségeivel.

  Ha valaki azt állítja, hogy a cégének nincsenek gyengeségei, akkor nem ismeri a vállalkozását eléggé vagy nem őszinte még önmagával szemben sem. Ha felmérjük a vállalkozás helyzetét és tisztában vagyunk a cég gyengeségeivel, azokat figyelembe véve tudjuk a terveinket megvalósítani, ezáltal tudunk igazán fejlődni. Egy tapasztalattal rendelkező pályázatíró sokkal könnyebben eligazodik a rendkívül bonyolult hazai és európai uniós pályázati rendszerben. Egy pályázat beadása nem csak rengeteg adminisztrációs feladattal jár, hanem attól sokkal komplexebb. Az összes pályázati felhívásnál figyelembe kell venni a különböző értékelési pontrendszereket és ezeknek megfelelően összeállítani a pályázati anyagot, mert mindig maximálisan egyeznie kell az anyagnak a felhívásban elvártakkal.

  Sokakban felmerül a kérdés, én magam írjam meg vagy keressek egy erre megfelelő céget, pályázatírót!? Természetesen bármelyik választás jó lehet! Mérlegeléskor fő szempontként érdemes figyelembe venni, hogy van-e elég affinitása a hivatalos ügyek intézéséhez, értelmezéséhez, illetve elég idővel rendelkezik-e a teljes lebonyolításhoz? Ne érezzük magunkat kínosan, ha nem szeretnénk belebonyolódni, mert a pályázati kiírás értelmezése sem egy egyszerű feladat. Több feltételnek is meg kell felelnünk, melyek közül tényleg nem könnyű eldönteni, hogy vajon pályázóként képesek vagyunk-e megfelelni a pályázatban elvártaknak vagy mit kell tennünk annak érdekében, hogy megfeleljünk!?

  Itt nem szabad megspórolni az ügyvédi költségeket, mert ha valami nincs rendben vagy nincs bejegyezve, az a pályázat vizsgálatakor biztos kiderül. Emiatt könnyen elutasításra kerülhet az anyagunk. Ezenkívül vannak még olyan dokumentumok, amiket nem kérnek a pályázat beadásakor, de kérhetnek az értékelés folyamán hiánypótlásban. Ezekre általában három nap áll rendelkezésre, vagyis nagyon gyorsan kell ezeket beszereznie a vállalkozónak. Pályázatíróknak elengedhetetlen, hogy úgy állítsák össze az anyagot, hogy az értékelő bizottság tagjai minél jobban megismerjék vállalkozásunkat, kitűzött céljainkat.

  A következő témaköröket több ezer karakterben kell kifejteni:

  • Projekt indokoltsága, részletes bemutatás, összefüggések bemutatása több szempontból
  • Pályázó szervezet bemutatása
  • Rövid és hosszútávú célok tervezése
  • Tervezett partnerség, esélyegyenlőségi szempontok
  • Várható eredmények, költség-haszon elemzés
  • Tervezett pénzügyi adatok, mérföldkövek tervezése
  • Környezeti hatásvizsgálat

  A fenti témák kifejtése szükséges nagy általánosságban, természetesen ez pályázatonként változhat. Ezenkívül a cég hivatalos bejegyzéseinek tökéletesen rendben kell lennie a cégjegyzéken. A pályázatírónak rengeteg munkája van egy pályázat beadásával, de mindezt esélye nincs véghez vinni egy jól együttműködő ügyfél nélkül. Csak a pályázatkiírásban előírt információ birtokában tudja összeállítani a teljes pályázati anyagot.

  Természetesen a bejelentéssel, tevékenységi körök felvételével, nyilatkozatokkal, illetve az egyéb cég körüli tennivalókkal is csak a cégvezető/vállalkozó tudja beszerezni, intézni, hiszen az ő vállalkozása. Sok esetben a vállalkozók úgy érezhetik, hogy ők csinálnak mindent a pályázattal kapcsolatban, pedig csak adatot szolgáltatnak! Persze tudom ez nem kevés, főleg egy elfoglalt vezető esetén, de egy pillanatra gondoljunk bele, hogyan lehetne pályázatot írni információk nélkül!?

  Projekt:

  Egy adott időszak alatt, előre meghatározott időkeretek között, a rendelkezésre bocsátott költségekből a meghatározott eredmény elérése.

  Ezeket követően vizsgáljuk meg, hogy miként történhet a benyújtott pályázat elbírálása:

  Pályázat bírálati rendszerek:

  Az uniós vissza nem térítendő források jelentős többségének döntéshozatala az egyszerűsített és hagyományos eljárású pályázatok bírálati rendszerbe tartozik. Ezeken túl megkülönböztetünk még 2 fordulós és kiemelt projektek elbírálási rendszerét is.

  Az egyszerűsített eljárású pályázat – Normatív támogatások elbírálása:

  1. lépés: A formai és a jogosultsági értékelés

  A pályázat beérkezését követően első körben az ún. „Befogadási alap-kritériumok” vizsgálata (benyújtási határidő, példányszám, formátum, költség határok stb.) történik meg. Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg ezeknek az alapfeltételeknek, a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Amennyiben az alapfeltételek az adott pályázat vonatkozásában maradéktalanul teljesülnek, a Közreműködő Szervezet (a pályázatok döntés-előkészítését, a szerződéskötést, a finanszírozást, nyomon követést és ellenőrzést végzik) megvizsgálja, hogy a projektjavaslat megfelel-e a Pályázati felhívás és útmutatóban meghatározott jogosultsági feltételeknek.

  Amennyiben a jogosultsági feltételek teljesülését alátámasztó, előírt dokumentumok nem kerültek benyújtásra, illetve hiányosan vagy hibásan kerültek benyújtásra, akkor a Közreműködő Szervezet a pályázót írásban, az összes hiány, illetve hiba megjelölésével, egy alkalommal, maximum 15 napos határidő kitűzésével formai hiánypótlásra szólítja fel.

  2. lépés: A döntés

  A hagyományos eljárású pályázatok bírálati rendszere (pontozásos)

  Amennyiben a pályázat megfelel a Pályázati útmutatóban meghatározott, a befogadáshoz szükséges befogadási alap-kritériumoknak (jogosultsági feltételek), illetve a hiánypótlás keretében meghatározott hiányosságok, hibák az ott meghatározott módon és határidőben pótlásra, illetve javításra kerültek, a pályázat hiánytalan benyújtásától számított 15 napon belül befogadásra és egyúttal támogatásra kerül. A támogatás tényéről és a támogatói döntés dátumáról a Közreműködő Szervezet a pályázót írásban, támogató levél megküldésével értesíti.

  3. lépés: A formai és a jogosultsági értékelés

  A pályázat beérkezését követően itt is első körben az előzőekben már említett, „Befogadási alap-kritériumok” vizsgálata történik meg. Amennyiben az alapfeltételek az adott pályázat vonatkozásában maradéktalanul teljesülnek, a Közreműködő Szervezet megvizsgálja, hogy a projektjavaslat megfelel-e a Pályázati felhívás és útmutatóban meghatározott jogosultsági feltételeknek. Ellenkező esetben a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. Amennyiben a jogosultsági feltételek teljesülését alátámasztó, előírt dokumentumok nem kerültek benyújtásra, illetve hiányosan vagy hibásan kerültek benyújtásra, akkor a Közreműködő Szervezet a pályázót írásban, az összes hiány, illetve hiba megjelölésével, egy alkalommal, maximum 15 napos határidő kitűzésével formai hiánypótlásra szólítja fel. Ha megállapítható, hogy a jogosultság szempontjai a hiánypótlást követően sem teljesülnek, a Közreműködő Szervezet a pályázó egyidejű tájékoztatása mellett az indokok megjelölésével az értékelési határnaptól, hiánypótlás esetén a hiánypótlás benyújtásának határidejétől számított 15 napon belül elutasítja a pályázatot.

  Ha a pályázat elutasításra vagy visszavonásra került, úgy a projekt támogatása érdekében módosított, átdolgozott pályázat benyújtása lehetséges – természetesen csak abban az esetben, ha az adott pályázati lehetőség még nem zárult le.

  Amennyiben a pályázat megfelel a Pályázati útmutatóban meghatározott, a befogadáshoz szükséges befogadási alap-kritériumoknak (jogosultsági feltételek), a pályázat befogadásra kerül. A befogadás írásban történő megerősítés arról, hogy a projekt a – részletes vizsgálat végső eredményétől függően – megfelel a kiírásban meghatározott feltételeknek. A befogadás tényéről a Közreműködő Szervezet a pályázót írásban értesíti. Ez a nyilatkozat kizárólag a pályázat formai megfelelőségét igazolja, nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését.

  4. lépés: A tartalmi értékelés

  A Közreműködő Szervezet minden befogadott pályázatról értékelő lapot készít.

  A befogadásra került pályázatok tartalmi értékelése annak megállapítására irányul, hogy a pályázatban szereplő információk a döntéshez szükséges részletességgel és tartalommal rendelkezésre állnak-e, a pályázatban ismertetett projekt megfelel-e a projekt-kiválasztási szempontoknak. Ha a pályázatban található információ nem egyértelmű, ellentmondásokat tartalmaz, a Közreműködő Szervezet egy alkalommal tisztázó kérdést tesz fel a pályázónak.A tartalmi értékelés alapjául szolgáló kiválasztási kritériumokat a Pályázati útmutató tartalmazza. Az értékelések általában pontozásos eljáráson alapulnak, és egyértelműen meghatározásra kerülne azok a minimális pontszámok, amely alatt egy pályázati projekt semmilyen körülmények között nem támogatható.

  5. lépés: A bírálat

  A bírálatot követően a legtöbbet előforduló kérdésa finanszírozással kapcsolatban szokott előkerülni. A finanszírozás a legtöbb támogatás esetében túl finanszírozott.

  A Bíráló Bizottság döntési javaslatot tehet: a projekt javaslat támogatására; csökkentett összköltséggel történő támogatására és/vagy feltételekkel történő támogatására vagy a projekt javaslat elutasítására. Az esetleges forráshiány miatt nem támogatható, de a minimális pontszámot megkapott projektjavaslatokból tartaléklista képezhető, amiket a további forrás rendelkezésre állása esetén támogatásban részesítheti.

  A Bíráló Bizottság egyébként újraértékelheti a pályázatot, és a szakmai értékelő javaslatától eltérő döntési javaslatot is tehet. A Bíráló Bizottságnak továbbá joga van szükség szerint a javaslattételt elnapolni egyes kérdések tisztázása céljából. Ilyen esetekben a végleges döntés előtt tisztázó kérdést küldenek ki a pályázónak (általában e-mailben a gyorsabb ügyintézés végett), viszonylag rövid válasz határidő mellett. A Bíráló Bizottság döntési javaslata az IH-k vezetőihez vagy az általuk felhatalmazott személyhez kerül döntésre.

  A Közreműködő Szervezet írásban értesíti a pályázót a támogatás odaítéléséről. A döntésről szóló tájékoztatást követően a pályázó jogosult a projektjavaslatra vonatkozóan az értékelő lapban foglaltakat megismerni, betekintést kérni a bírálati lapokba. Általában ez személyesen tehető meg. Támogatott pályázat esetén a Miniszterelnökség a támogatási konstrukció címét, a projekt gazda nevét, a projekt tárgyát, a projekt megvalósulásának helyszínét, a támogatás összegét és arányát a honlapján (www.palyazat.gov.hu) közzéteszi.

  Utófinanszírozott támogatás:

  Ez röviden azt jelenti, hogy a Kedvezményezettnek először meg kell finanszíroznia a projektet és miután teljesítési igazolással igazolja a fejlesztése megvalósulását, vagy a pályázatban megjelölt részfeladatok (mérföldkövének) tekjesülését, abban az esetben nyújthat be kifizetési kérelmet. Az aktuális kérelem benyújtását követően kapja meg a megítélt támogatási összeget.

  Kedvezményezett:

  Az előirányzatból részesülő kérelmező, pályázó vagy egyéb – a kötelezettségvállalás alapján – jogosult természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Végső kedvezményezett az előirányzat terhére folyósított támogatás végső felhasználója.

  Mérföldkő:

  A teljes projekt megvalósításának rész feladatainak teljesülései.

  Kifizetési kérelem:

  Azon dokumentáció, amely benyújtásával a Kedvezményezett kérelmezi a számára megítélt támogatási összeget. (teljes összeg vagy mérföldkövenkénti rész összeg)

  Ez nagyon sok esetben nehézséget jelenthet egy pályázó a kiszemelt fejlesztése megvalósításának érdekében, ezért van lehetőség arra, hogy a megítélt támogatás egy részét előleg formájában le lehet hívni, adott feltételek teljesülése mellett.

  Előleg:

  Az adott pályázati kiírás keretében kerül meghatározásra az előleg igénylésének lehetősége. Az előleg iránti kérelmet a pályázónak pályázatában külön sorban, összeg szerűen fel kell tüntetnie és indokolnia.

  Általános tévhitek a területtel kapcsolatban

  Sokszor találkozunk azzal a felvetéssel, hogy a pályázatok „ingyen pénzt” jelentenek. 

   

  EZ HATALMAS TÉVEDÉS!

  Mielőtt megnézzük, hogy milyen pályázatok vannak, tisztázzunk egy alap dolgot a témában: Egy beadott és pozitívan elbírált pályázat után a nyertes, TÁMOGATÁST KAP és nem segélyt. A két dolog között hatalmas különbség van!

  – A segély, az ingyen pénz és azért adják, mert az igénylője rászorul és szüksége van rá a túléléshez.

  – A támogatást az kapja, aki fejlődni vagy fejleszteni akar. Ezért a támogatásért cserében vannak bizonyos elvárások, amiket vállalni kell a pályázónak.

  PÁLYÁZATOK = TÁMOGATÁSOK

  Ezek után nézzük meg, hogy milyen pályázatok vannak! Valójában számtalan lehetőség létezik………

  ”Nekem nincs elérhető pályázat! ”

  Miért mondják ezt?

  Vajon mi az oka annak, hogy a magyar vállalkozások többsége nem nyert még támogatást, illetve miért mondják egyes pályázatírók, hogy nincs pályázat? Ennek az oka valójában nem abban rejlik, hogy nincs olyan pályázat, amire a vállalkozás jogosult lenne. A valós ok a pályázatíró cégek működésében található. Vannak pályázatíró cégek, akik szakosodtak és csak bizonyos ügyfélkörrel – pl. civil szervezetek vagy vállalkozók – foglalkoznak. Ezért nem mindenki foglalkozik minden pályázattal. Ezért mondhatják valakinek, hogy „Nincs Önnek pályázat…” Ez azt jelenti, hogy az adott pályázatíró látókörében jelenleg nincs olyan pályázati lehetőség, amire jogosult lenne az érdeklődő.

  Olyan nincs, aki mindegyikhez ért!

  Az elmúlt évek tapasztalata bebizonyította, hogy még akkor is lehet találni támogatást, amikor a legtöbben azt mondják, hogy nincs semmilyen pályázat senkinek. Ez azért van, mert a pályázatíró cégek többsége profitorientált és vannak olyan támogatások, amelyek kisebb összegűek, mint amennyi pénzt el lehetne kérni a megírásáért, ezért nem foglalkoznak az ilyen jellegű pályázatokkal.

  Tehát pályázatok mindig vannak, csak meg kell őket találni

  Mások kapnak támogatást, de én nem! Mi ennek az oka?

  Magyarországon a pályázati rendszer „túl van bonyolítva”. Ez azt eredményezi, hogy sokan, akik jogosultak lennének támogatás igénylésére nem nyújtanak be pályázatokat. Így nem is kapnak támogatást. Csak annyit látnak, hogy a környezetükben lévő más vállalkozások egymás után kapnak több tíz millió forintnyi pályázati pénzt.

  Ebből következően sok olyan hiedelem alakult ki a pályázatokról, amik nem állják meg a helyüket.

  ,„Csak sógor, koma, új barát nyeri meg a pályázatot.”

  „,Előre le vannak osztva a támogatások.”

  Ezekkel a mondatokkal mi is nagyon sokszor találkozunk. Viszont a tapasztalataink azt mutatják, hogy azok, akik jogosultak egy támogatás igénybevételére és egy jól összeállított pályázatot adnak be, azoknak minden esélye megvan arra, hogy megkapják a támogatást. A pályázatokat objektív alapon, a pályázati felhívásban előre meghatározott feltételek tükrében bírálják el. Mindezek tükrében a legfőbb OK, ami miatt egy vállalkozás nem kap támogatást az az, hogy nem volt tudomása a számára megfelelő pályázatról, amivel valóban el tudja érni a vállalkozás a fejlesztését és terjeszkedését. A régi mondás is úgy szól, hogy „Az információ hatalom.” Ez teljesen igaz a pályázatok világára is. Aki nem rendelkezik megfelelő információval, az nem is fog támogatáshoz jutni, mert lemarad.

   

  Gyakran merül fel a kérdés, érdemes pályázni?

  Általában teljesen reálisan és kellő optimizmussal állnak ehhez a kérdéshez az érdeklődők. Viszont van egy réteg, aki elzárkózik a pályázati lehetőségektől, méghozzá azzal a meggyőződéssel, hogy úgysem pont az én cégem fogja megnyerni. Ebbe a pesszimizmusba és elméletek gyártásába kár energiát ölni. Inkább arra kellene fókuszálni, hogyan lehetünk pályázat képesek. Egy pályázat nem szerencsejáték. Minden pályázat mögött van egy értékelő pontrendszer, amely alapján 99%-os biztonsággal lehet tudni az esélyeinket. Vagyis szinte teljes mértékben fel lehet készülni a pályázati időszakokra, hogy minél nagyobb eséllyel fussunk neki.

  A „Fussunk neki”-ről jutott eszembe, hogy olimpiát is azok a sportolók nyernek, akik valamiért jobbak a versenytársaiknál. Nem szimplán jobbnak születtek, hanem eltökéltebbek! Előbb kezdik a felkészülést, jobban felépítik a teljes tematikát! Ugyanezt meg lehet tenni a pályázatokkal kapcsolatosan is! Pontosan lehet tudni, hogy mire kell odafigyelni ahhoz, hogy nyerési esélyeinket növeljük.

  A nyerési esély függ a beadvány minőségétől is a versenytársakéhoz képest, vagyis jobb szakemberre bízni! 99%-ot sem írtam véletlen, mert az sem reális, amikor valaki azt gondolja, hogy egy pályázat mindig 100%, hogy nyertes lesz. Vagyis ne vegyük készpénznek a még épp csak beadott pályázatot.

  Még akkor se, ha megérkezett a Támogatói Okirat, hogy nyert a pályázat. „Pedig itt már megvan a pénz!”

  De az csak akkor van meg, ha a tervezett beruházás is elkészült. Ezután ismételten tervezni szükséges (ne akarjunk maratont futni holnap, ha csak ma álltunk neki a sportolásnak), ez a pályázatmegvalósításának a része, a projektmenedzsment.

  Tehát ne az esélyeket latolgassuk és úgy gondoljunk az egészre, mint egy lottószelvényre, ahol a nyerés pusztán a szerencsén múlik!

  Higgyünk abban, hogy az egész lebonyolítás egy nagyon korrekt folyamat, ami szinte teljesen rajtunk múlik, hogy milyen kimenetelű lesz. A valóság az, hogy a pályázatokat szinte mindig jó szándékkal teszik közzé. A cél, hogy kiválasszák a legjobb pályázatokat, akiknek aztán jó szívvel ítélhetik oda az adott összegeket.

  Pályázatok keresése ügyfelek részére, működési alapelv

  A megadott időpontban egy pályázatíró kollégánk keresi meg telefonon konzultáció céljából. Az egyéni konzultáció vagy cégfelmérés után, ahol megbeszélésre kerülnek az egyén vagy cég fejlesztési tervei, a pályázatíró komplett képet kap az egyén vagy vállalkozás jelenlegi helyzetéről és jövőbeli terveiről.

  Ettől a ponttól kezdve többféle módon történhet a megfelelő pályázat „ügyfélre szabása”:

  1. A pályázatíró és az ügyfél egyeztetik az ügyfél által kiválasztott támogatási lehetőség elvárásait, megbeszélik az ügyfél általi vállalásokat a sikeres pályázat érdekében.
  2. Van, hogy a pályázatíró a támogatási lehetőség megjelenésekor már jelzi előre az ügyfélnek, hogy olyan pályázat fog hamarosan nyitni, ami az ő vagy a cég fejlesztési tervéhez illeszkedik.

  Előfordulnak olyan esetek is, amikor a pályázatíró keresi meg az ügyfelet valamilyen speciális területre kiírt pályázat miatt pl. ARC 22. Órásplakát pályázat, mely a művészi vagy művészeti tevékenységet végző ügyfelek számára jelenthet óriási lehetőséget. Mindez az előzetes konzultáción elhangzottak alapján lehetséges.

  Ezek alapján a pályázatíró segít kiválasztani az ügyfélnek a megfelelő támogatási lehetőséget és elkezdődhet a közös, hosszú távú, sikeres együttműködés.

  Esettanulmányunk

  A vállalkozók és cégvezetők tudják, hogy hosszútávon csak akkor tudnak eredményesek lenni, ha folyamatosan fejlesztik vállalkozásukat, mert ha ezt nem teszik meg, akkor előbb vagy utóbb elkerülhetetlen a csőd.

  A fejlesztésekhez viszont pénz kell!

  A tapasztalataink azt mutatják, hogy a legtöbb vállalkozás nem rendelkezik annyi tőkével, mint amivel a számukra megfelelő fejlesztéseket meg tudják valósítani. Ha pedig mégis van annyi tőkéje, akkor a meglévő pénzt inkább tartalékképzésre fordítják, mivel nagyon nehéz megjósolni, mit hoz a jövő. Illetve jöhetnek olyan piaci körülmények, amelyek a cég túlélését csak a felhalmozott tartalékokkal tudják biztosítani. (lásd: pandémia)

  Mindezek tükrében a mai magyar vállalkozások nagyon nehéz helyzetben vannak. Meg kell találniuk az egyensúlyt a tartalékképzés és a fejlesztések között.

  De lássuk mi a megoldás!

  A fejlesztéseket meg lehet valósítani pályázati pénzből. A megvalósult projekteknek köszönhetően meg fog növekedni a vállalkozás bevétele, ami viszont biztosítani tudja a tartalékképzést.

  Mi is nagyon sok negatív tapasztalatról értesültünk az ügyfeleink korábbi pályázati tapasztalatai által. Mióta velünk dolgoznak az a tapasztalatuk, hogy megfelelő időben értesülnek a számukra elérhető támogatási lehetőségekről. Szakértő kollégáink segítségével nem csak meg tudják nyerni az adott pályázatot, hanem valóban meg tudják valósítani a fejlesztéseket. Mindezt oly módon, hogy igénybe veszik a PályázatNekem.hu éves (12 hónapos) szolgáltatását.

  Egy pályázati pénzből megvalósult projekt titka:

  -időben kell értesülni a vállalkozás számára megfelelő pályázati lehetőségről;
  -meg kell ismerni a pályázat részleteit (jogosultsági elvárásokat, támogatás mértékét, támogatható fejlesztéseket, kötelező vállalásokat);
  -meg kell felelni a pályázat jogosultsági szempontjainak;
  -össze kell hangolni a vállalkozás fejlesztési terveit a pályázat céljával;
  -meg kell alkotni a valóban megvalósítható fejlesztés tervét;
  -össze kell állítani a megfelelő pályázati dokumentációt;
  -pozitív elbírálás után, a megadott határidőn belül, meg kell valósítani a fejlesztést.

  Akik eddig még nem tudtak pályázati pénzből fejleszteni, azok esetében valamelyik fenti tétel nem teljesült. Ez természetesen nem az ő hibájuk.

  A legtöbb esetben előforduló ok a túlbonyolított pályázati rendszer, a pályázati lehetőségekkel kapcsolatos információ hiány, a nem megfelelő pályázat kiválasztása vagy a nem megfelelő szakember megbízása volt. Ez nem csak azt eredményezi, hogy egy vállalkozás nem nyer támogatást, hanem konfliktusokat generálhat, feleslegesen elvégzett munkát és az ablakon kidobott pénzt is okozhat.

  Ahhoz, hogy Ön el tudja kerülni az ilyen negatív tapasztalatokat, megmutatjuk, hogy ma Magyarországon miként működik a pályázatírás folyamata és megismerheti, hogy a PályázatNekem.hu miként tud Önnek segíteni.

  Egy vállalkozó, hogyan szerezhet tudomást EGY számára elérhető pályázati lehetőségről?

  Az internetnek köszönhetően ma egy vállalkozó már nagyon sok helyen el tudja érni a különböző pályázati lehetőségeket, hiszen ezek legtöbbje nyilvánosan elérhető a támogatást kiíró szervezet honlapjain. (pl.: palyazat.gov.hu)

  A pályázati lehetőségekről információkat lehet találni a közösségi médiákban (pl.: Facebook) és hirdetési felületeken is, ahol a pályázatíró cégek hirdetik a pályázatokat.

  Jelenleg a legtöbb pályázatíró cég egy igencsak csábító, INGYENES pályázati előminősítést kínál az érdeklődők számára. Ez az előminősítés csak arra az adott pályázatra vonatkozik, amely támogatási lehetőséget a pályázatíró éppen reklámoz. Az előminősítés után megtörténik egy konzultáció, ahol az érdeklődők megkapják a tájékoztatást az adott pályázatról.

  Ezt követen a pályázatíró cégek a vállalkozónak értékesíteni szeretnék saját pályázatírási szolgáltatásukat.

  Továbbá információt lehet gyűjteni a pályázatíró cégek által kínált pályázatfigyelő szolgáltatásokból, amelyek akár ingyenesek is tudnak lenni, de lehet akár 50.000 Ft is egy évre. Azonban a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a pályázatfigyelések általában csak hírlevél küldésből állnak, amiket minden ügyfelüknek kiküldenek egy-egy új pályázat megjelenésekor.

  Ezekben a hírlevelekben a pályázatokkal kapcsolatban a vállalkozónak kell elolvasni a hosszú és bonyolult felhívásokat és leellenőrizni, hogy az adott pályázatra jogosult-e a vállalkozása

  Mennyibe kerül EGY pályázat megíratása?

  Mielőtt megvizsgáljuk a pontos költségeket, meg kell ismernünk a pályázatírók két típusát:

  1.Sikerdíjas pályázatíró:

  Ez a típusú pályázatíró a munkálatok megkezdésekor nem kér úgynevezett megbízási díjat vagy munkadíjat. Elkészíti a pályázati anyagot, benyújtja az illetékes hatóság felé. Abban az esetben kér fizetséget, amennyiben a pályázatot pozitívan bírálták el. Ez volna talán a magyar vállalkozások számára a legideálisabb forma, viszont a pályázatok elbírálása nagyon hosszú időre is elhúzódhat (attól függetlenül, hogy a pályázati felhívássokban 60-90 napot írnak le az elbírálásra). Nagyon kevés ilyen pályázatíró vagy pályázatíró cég van, aki ezt a fizetési formát vállalja. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a csak sikerdíjas pályázatírók tekintetében a sikerdíj összege, az elnyert támogatási összeg 5-10 %-a.

  2. Klasszikus pályázatíró:

  Ennél a típusú pályázatírónál, amikor létrejön egy megbízás, akkor van egy megbízási díj, ami egy fix összeg szokott lenni. Fogalmazhatunk úgy, hogy ez az óradíja a pályázati dokumentáció összeállításának. Viszont van sikerdíj is, ami csak abban az esetben jár, ha a pályázat pozitív elbírálásban részesült. Ez talán a legideálisabb lehetőség a megbízó és a megbízott részére is. A pályázatíró megkapja az óradíját a dokumentáció összeállításáért, viszont a sikerdíj miatt motiválva van, hogy megfelelő minőségi munkát végezzen el és törekedjen arra, hogy a pályázatot pozitívan bírálják el. Ezen túl sok esetben különböző garanciákat is találhatunk az ilyen jellegű pályázatíróknál. Természetesen ezek cégenként eltérőek lehetnek. Valaki a munkájának a minőségére vállal garanciát és van, aki a sikerre …. stb.

  Díjazásuk átlagosan:

  -Megbízási díj: 80.000 – 400.000 Ft/ pályázat (pályázatonként változó)

  -Sikerdíj: 2-8 % (az elnyert támogatási összegre vonatkozóan, projektméret függvényében)

  Ismerje meg szolgáltatásunk folyamatát egy ügyfelünk történetén keresztül!

  Ügyfelünket nevezzük Sándornak, aki 2018-ban alapította vállalkozását, építőipari tevékenységet végez. Ő főállásban be van jelentve a Kft.-jében, és egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmaz segédmunkásokat, a megrendelt munkák mennyiségének függvényében.

  Sándor már 2020-ban is dolgozott együtt pályázatíró céggel, de akkor nem volt sikeres számára az együttműködés, de múltbéli a negatív tapasztalat ellenére mégis meg akarta tudni, hogy van-e neki megfelelő pályázat és ha van akkor az igénybe is akarta venni.

  2021 októberében, elkezdte velünk az együttműködést és már 2022 januárjában a második pályázatát adtuk be. Februárban pedig, már meg is kapta az első pályázatának hivatalos eredményét, melyben 6.500.000 Ft támogatást ítéltek meg számára, és meg is kezdődött a fejlesztés.

  Sándor, 2021 október elején kért tőlünk egy visszahívást, pályázati lehetőségekről kért információkat. Kollégánk rövidesen felvette vele a kapcsolatot és egy kb. 20-30 perces telefonbeszélgetés után, megszületett a megállapodás a közös munka megkezdéséről. Sándornak sok kérdése volt, konkrét pályázatokkal kapcsolatban, amelyekre pontos megválaszolására több óra sem lett volna elegendő. De belátta, hogy először azt kell megtalálni, hogy vállalkozása pontosan melyik támogatási lehetőségekre jogosult és ezek közül kell kiválasztani azt, amivel finanszírozni tudja az ő saját fejlesztéseit. Így Sándor a munkatársunktól kapott regisztrációs e-mailen keresztül, regisztrált a 12 hónapos Exclusive szolgáltatásunkra. A regisztráció és a szolgáltatásunk díj kifizetését követően, aktiváltuk Sándor felhasználói fiókját, amelyet ő a nap 24 órájában bármikor eléri és ahol bármikor meg tudja tekinteni a vállalkozása számára elérhető pályázati lehetőségeket. A rendszerünk összegyűjtötte száma azokat a támogatásokat, amelyekre akkor jogosult volt, de ezek között nem talált olyat, amelyik az ő elképzeléseihez ideális lett volna.

  A felhasználói fiókban található, időpont foglaló rendszerünk segítségével Sándor mégis kért egy személyre szabott pályázati konzultációt. A konzultáció során pályázatíró kollégánkkal átbeszélték a felhasználói fiókban lévő pályázatokat, illetve arra is kitért a beszélgetés, hogy Sándor miként tudja felkészíteni vállalkozását, hogy vállalkozása a jövőben még több pályázatra jogosult legyen. Viszont még ugyanabban a hónapban, amikor megkezdtük a közös munkát, megjelent egy olyan pályázat, amely kifejezetten eszközbeszerzésre vonatkozott, és Sándor vállalkozása is jogosult volt a beadására (GINOP 1.2.9-20). Erről a lehetőségről a rendszerünk értesítést küldött Sándornak, aki egy ismételt konzultáció után, meg is bízott minket a pályázat elkészítésével. A pályázatírás alatt, Sándor folyamatos kommunikációban volt a pályázatíró kollégánkkal, közösen megalkották a vállalkozás számára ideális fejlesztési tervet, és beadásra került Sándor első pályázata. Még ki sem jött az első beadott pályázat eredménye, Sándor ismét értesítést kapott a rendszerünktől további támogatási lehetőségről. Ezek közül ügyfelünk ismét talált olyat, ami az ő fejlesztési terveit támogatja. Ezt a pályázatot is, mint az elsőt, teljesen sikerdíj alapon készítjük Sándor részére. Februárban pedig már meg is érkezett, az első pályázat hivatalos eredménye, hogy Sándor fejlesztési terveit 6.500.000 Ft-tal támogatják. Jelenleg a pályázatban meghatározott fejlesztés megvalósítás folyik, pályázatíró kollégánk folyamatos segédlete mellett.

  Sándor példája a bizonyíték, hogy az egyedileg lefejlesztett online pályázatfigyelő rendszerünkkel és szakértő kollégáink segítségével, minden magyar vállalkozás el tudja érni célját pályázati pénz segítségével. Azt nem ígérhetjük, hogy minden ügyfelünk már az együttműködés első napján megtalálja a számára ideális pályázatot, de azt igen, hogy minden lehetőségről tájékozódni fog, amelyre jogosult és szakértő kollégáink a kiválasztástól a megvalósítás lezárásáig segíteni fognak.

  Cégünkkel kötött szerződés előnyeinek rövid összefoglalása

  1. Elsők között értesül róla, ha a vállalkozásának megfelelő pályázati kiírás kerül a piacra! (egyszerű nyelven, könnyen értelmezhető formában a fiókjában)
  2. Személyes pályázatírója lesz! (aki nem csak pályázatot ír, hanem tanácsokkal is ellátja, hogy minél pályázat képesebb legyen a vállalkozása)
  3. Megírjuk a kiválasztott pályázatot Önnek kedvező sikerdíj alapon! (akár többet is egy év alatt)
  4. Pírojektmenedzseri feladatokat is vállaljuk meglévő ügyfeleink részére 2,5%-os áron! (nem mindenki vállalja, vannak cégek, akik csak a pályázatírásra szerződnek)
  5. Fenntartási időszakban is ügyfeleink mellett vagyunk mindvégig!

  (Megvalósítást követően 3-5 év a fenntartási időszak alatt bármikor kaphatnak egy ellenőrzést, aminek a keretein belül dokumentumok bekérése és helyszíni szemle valósul meg.)

  Küldetésünk!

  „Segítünk a vállalkozásoknak, hogy a túlbonyolított pályázati világban megtalálják azokat a lehetőségeket, amelyekkel el tudják érni céljaikat és meg tudják valósítani fejlesztéseiket.”

  Éves szolgáltatásunk fő pillére, hogy ügyfeleink megismerik a SZÁMUKRA megfelelő, előminősített pályázati lehetőségeket

  HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com