Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

 

A portál célja a szolgáltatásokra előfizetők tájékoztatása az európai uniós és a magyarországi pályázati lehetőségekről.

A Portál használatával a Felhasználó az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja, a Felhasználói feltételek (ÁSZF) megszegése előfizető esetében az előfizetés felfüggesztését vonja maga után.

 

Alapforgalmak az ÁSZF-ben:
 • Portál: a PalyazatNekem.hu pályázati portál és minden a domainhez tartozó aloldal
 • Üzemeltető: Tender Hunter Kft.
 • Székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-207453
 • Adószám: 28757131-2-13
 • Telefonszám: +36 70 345 2244
 • Email: info@palyazatnekem.hu
 • Tartalom: A portálon található minden szöveges, grafikai, képi, videó formátumú információs anyag.
 • Szolgáltatás: Az üzemeltető által a, Felhasználók részére felhasználói fiók biztosítása és az azon keresztüli pályázati információk ismertetése és a Felhasználók részére és pályázati konzultáció megtartása. Megvásárolt szolgáltatásonként eltérő időtartam: Egyszeri pályázati jogosultság ellenőrzés esetében 1 óra/ alkalom, Havi díjas szolgáltatás esetében 1 óra/év, Standard szolgáltatás esetében 2 óra/év, Exclusive szolgáltatás esetében 4 óra/év. Az éves díjfizetéssel kifizetett szolgáltatást vásárló Felhasználók számára, az Üzemeltető sikerdíjas pályázatírási szolgáltatást is biztosít, pályázatonként egyedi megbízási szerződés alapján. A Havidíjas szolgáltatást vásárló Felhasználók, abban az esetben kérhetnek sikerdíjas pályázatírási szolgáltatást, amennyiben átváltanak, valamely éves díjfizetésű szolgáltatásra (Standard vagy Exclusive szolgáltatás.), ebben az esetben, az Üzemeltető felé már kifizetett díj jóváírásra kerül az éves díjból.
 • Felhasználói fiók: A Portálon a Felhasználók részére biztosított, felhasználói névvel és jelszóval védett aloldal, amelyen keresztül a felhasználók hozzájutnak a pályázati információkhoz.
 • Látogató: Az a természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezt, aki vagy amely a Portál ingyenesen elérhető oldalait megtekinti, olvassa.
 • Felhasználó: Az a természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezt, aki vagy amely a Portál fizetős szolgáltatásait igénybe veszi.
 • Ajánló: Az a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezt, aki ajánlja a Portálon elérhető szolgáltatásokat harmadiknek.
 • Regisztráció: Az a folyamat, amikor a Felhasználó megadja a Portál szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges adatokat.

 

Látogatás:

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Portál Üzemeltetője nem publikál teljes egészében pályázati kiírásokat, viszont minden információs anyag, cikk végén megjelöli az eredti forrást (ha lehetséges link formájában), ahonnan a látogatók megszerezhetnek további információkat az adott témával kapcsolatban.

Hozzáférés a portál tartalmához:

A Portálon vannak mindenki számára elérhető, és csak Felhasználók fenntartott tartalmak.

 • Szabadon elérhető tartalmak:

Az Üzemeltető általi szolgáltatások leírásai és kondíciói, illetve az Üzemeltető által írt vagy más forrásból nyilvános cikkek videó anyagok.

 

 • Felhasználóknak elérhető tartalmak:
 1. A Felhasználó által, a Regisztrációnál megadott adatok.
 2. Azon pályázati kiírások összefoglalója, amelyekre a Felhasználó, a regisztrációnál megadott adatok alapján jogosult.
 3. Az Ajánló tevékenységének leírása és díjazása.
 4. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
 5. Kivitelező partnerek elérhetőségei

 

Hírlevelek:

A felhasználók a regisztrációkor hozzájárulnak, hogy Portálon megjelenő új tartalmakról hírlevél formájában értesítést kapjanak.

A hírlevélről történő leiratkozás történhet a hírlevélben található (Leiratkozás) link segítségével.

A hírlevélről történő leiratkozás után az Üzemeltető törli a Felhasználó által megadott adatokat és semmilyen módon nem tartja meg.

 

Szolgáltatás időtartama és fizetési módja:

A Felhasználó által igényelt szolgáltatás egy éves időtartamra szól (egy év = 12 hónap, a szolgáltatás megvásárlásának napjától), melynek lejárta előtt értesítjük a Felhasználókat a szolgáltatás közelgő lejárásáról és lehetőséget biztosítunk a szolgáltatás meghosszabbítására.

Az éves szolgáltatás igénybevételi díjának kifizetése történhet egyösszegben és történhet havi díjfizetéssel banki átutalással és bankkártyás fizetéssel.

 

A Felhasználó havi díjfizetés esetében, elfogadja, hogy a vásárlás napjától számítva, minden hónapban a rendelésével megegyező naptári napon, az email-ben kapott díjbekérő alapján, banki átutalással rendezi az adott hónap szolgáltatásának havi díját. A Felhasználó, amennyiben bankkártyás díjfizetést választ, hozzájárul, hogy a Portál, a regisztrációnál megadott bankkártya adatokat tárolja, és Üzemeltető minden hónap 5. napján a Felhasználó bankkártyájáról beszedje az esedékes havi díjat.

 

Vásárlási feltételek:

A Felhasználó, aki igénybe veszi / megvásárolja a Portál fizetős szolgáltatásait, tudomásul veszi és elfogadja, hogy a vásárlás az alábbi fizetési módokkal lehetséges:

 

Banki átutalás: A banki átutalás esetében a szolgáltatás díját a Felhasználónak, az Üzemeltető bankszámlájára szükséges átutalni. Az utaláshoz szükséges adatok, az Üzemeltető, a Portálon a vásárlás hitelesítésekor biztosítja a Felhasználó részére, illetve az alábbiakban is megtalálja:

Üzemeltető neve: Tender Hunter Kft.

Bank neve: CIB Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 10701324-72228962-51100005

 

Az Üzemeltető bankszámláját vezető bank adatai:

CIB Bank Zrt.
 • H-1027 Budapest, Medve utca 4-14.
 • H-1537 Pf. 394.
 • SWIFT: CIBHHUHB
 • Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004
 • Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt.
 • Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002.

 

Bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a CIB Bank Zrt rendszerén keresztül valósulnak meg.

CIB Bank Zrt.
 • H-1027 Budapest, Medve utca 4-14.
 • H-1537 Pf. 394.
 • SWIFT: CIBHHUHB
 • Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004
 • Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt.
 • Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002.

 

A Portál tartalmának felhasználása:

Az egyes pályázati kiírások összefoglalójának változatlan szöveggel vagy lényeges változás nélkül történő újra közléséhez az üzemeltető írásos hozzájárulása szükséges.

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a portálról átvett és változatlan szöveggel vagy lényeges változás nélkül közölt anyag esetén a palyazatnekem.hu-t, mint forrást feltünteti.

Az üzemeltető portán a tartalmának lényeges elemeit pályázatkiírók kiírásaiból veszi át, minden esetben a forrás linkjének megjelenésével.

A portál tartalmának szoftveres vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvétele, az oldal tükrözése, szigorúan tilos.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázati kiírások A kiírók weboldalán általában teljes egészében elérhetőek. Ezek bármilyen célú felhasználása nem a portál üzemeltetőjének hatáskörébe tartozik.

 

Pályázatok publikálása:

Az üzemeltető a pályázati kiírásokról információt elhelyezhet, a kiírók kérésére, illetve anélkül is.

Az üzemeltető saját döntése alapján megtagadhatja pályázati kiírások publikálását, ha pl. azok fáj, vallási, nemzeti, Nemzetiségi, nemi, politikai hovatartozást és lelkiismereti szabadságot sértők, az üzemeltető üzleti érdekeit sértik vagy a potenciális célcsoport lyuk túl kicsi. Pályázati kiírásokat vagy ezek részleteit az üzemeltető a kiíró kérésére módosíthatja, szükség esetén törlik.

 

Pályázatírás, pályázati tanácsadás, egyéb szolgáltatások:

Az portál üzemeltetője a portálon, hivatalosan és nyilvánosan is elérhető pályázati lehetőségeket publikál és saját szolgáltatásait népszerűsíti. Ezen szolgáltatásoknál az üzemeltető feltünteti a szolgáltatás tartalmát, elérhetőségeket melyek a szolgáltatásokkal kapcsolat kommunikáció történhet és szolgáltatások kondícióit.

Az üzemeltető, a portálon feltüntetett szolgáltatások leírásaiban meghatározott, időtartam mértékéig biztosít pályázati tanácsadást és pályázati konzultációt a Felhasználók részére, melyek esetében minden megkezdett óra, teljes órának minősül. A Felhasználó, igényelhet az általa előfizetett szolgáltatásban tartalmazott időtartamon túli konzultációt, melynek díja 7500 Ft+Áfa/ óra, mely díjat, a konzultáció megkezdése előtt, köteles átutalni az Üzemeltető bankszámla számára. Az Üzemeltető, minden esetben köteles tájékoztatni a Felhasználót, hogy a megkezdett kommunikáció, a Felhasználó előfizetésének keretében lévő pályázati konzultáció, terhére jön létre. Amennyiben az Üzemeltető erről nem tájékoztatja a Felhasználót, abban az esetben, a kommunikáció nem minősül tanácsadásnak, konzultációnak.

Az Üzemeltető végez pályázatírást és pályázati tanácsadást. Abban az esetben, ha a Felhasználó az üzemeltetővel kívánja elvégeztetni egy adott pályázat megírását, benyújtását, abban az esetben, az Üzemeltetőnek jogában áll a megbízást visszautasítani. Az Üzemeltető, pályázatírási feladatok ellátása esetében, minden esetben, az ÁSZF-en kívüli, pályázatírásra vonatkozó megbízási szerződést köt a Felhasználóval.

 

Kommunikáció és konzultáció:

A portál üzemeltetője, a portálon feltüntetett telefonos elérhetőséget, de felelősséget nem vállal, hogy a Felhasználók részére folyamatos ügyfélszolgálatot biztosít ezen a kommunikációs csatornán.

A Portál üzemeltetője limitált időintervallumban biztosít telefonos ügyfélszolgálatot a Felhasználók részére.

Telefonos ügyfélszolgálati idő hétköznapokon:

Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 31 200 2726

 • hétfő: 16:00-18:00
 • szerda: 10:00-12:00
 • csütörtök: 17:00-19:00

Ezért a Felhasználó elfogadja, hogy a portál üzemeltetőjével való kommunikációt, e-mailben, írásos kommunikáció formájában tartja, az alábbi emailcímen keresztül: ugyfelszolgalat@palyazatnekem.hu

 

Garancia:

A portál üzemeltetője, garanciát vállal, a portálon megjelenő, a Felhasználók számára elérhető pályázatokkal kapcsolatos információk hitelessége és a valóságnak megfelelő publikálására. A portálon megjelenő, a pályázatok lényeges elemeit tartalmazó információk, minden esetben hiteles forrás alapján, a pályázat kiírója által kiírt, pályázati felhívás alapján kerülnek megjelenésre. Amennyiben a portál üzemeltetője, ennek nem tesz eleget, vagy valótlan információt jelenít meg a Felhasználó részére, abban az esetben a portál üzemeltetője vállalja, hogy amennyiben a Felhasználó megkezdte az adott pályázati dokumentáció összeállítását, de mégsem jogosult a pályázat benyújtására, akkor a portál üzemeltetője megtéríti a Felhasználó részére, a pályázati dokumentáció alatt felmerülő költségeket.

 
Elállási jog:

A Felhasználónak jogában áll, a szolgáltatás lejárata előtt lemondani a szolgáltatás további igénybevételét, amelyet írásos formában tehet meg, az info@palyazatnekem.hu emailcímre eljuttatott felmondó levéllel. Lemondás esetében az Üzemeltető pénzvisszafizetésre semmilyen körülmények között nem kötelezhető. Azon felhasználó esetében, aki havi díjfizetéssel veszik igénybe a szolgáltatás és a szolgáltatás lejárata előtt lemondja a szolgáltatást, az tudomásul veszi, hogy az Üzemeltetőt egy havidíj mértékű bánatpénz illeti meg.

 

Felelősség:

Az üzemeltető semminemű felelősséget nem vállal a felhasználók pályázatírással kapcsolatos tevékenysége, ennek sikere vagy sikertelensége kapcsán, amennyiben a felhasználóval külön pályázatírásra vonatkozó együttműködési szerződés nem jött létre.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget a portál átmeneti elérhetetlensége esetén.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget az elektronikusan továbbított üzenetek megsemmisülése késedelmes megérkezése, egyéb probléma miatt beálló károk tekintetében, mivel az internet nyílt, teljes körűen biztonságosnak nem tekinthető hálózat.

Az üzemeltető nem vesz át teljes egészében pályázati kiírást, csak a kiírás lényeges elemeit publikálja a felhasználó érdeklődése esetén köteles minden esetben az adott pályázati kiírás oldalát megtekinteni, az adott kiíró szervezettel felvenni a kapcsolatot.

A portálon, a pályázati kiírások végén feltüntetett források (pl: Forrás: palyazat.gov.hu) külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az üzemeltető befolyása alatt.

 

A Portál használatával a Felhasználó az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja, a Felhasználói feltételek (ÁSZF) megszegése előfizető esetében az előfizetés felfüggesztését vonja maga után.

 

ÁSZF letölthető itt!

Pályázat nekem logo - online pályázatfigyelő