Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

 

A portál célja a szolgáltatásokra előfizetők tájékoztatása az európai uniós és a magyarországi pályázati lehetőségekről.

A Portál használatával a Felhasználó az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja, a Felhasználói feltételek (ÁSZF) megszegése előfizető esetében az előfizetés felfüggesztését vonja maga után.

 

Alapforgalmak az ÁSZF-ben:
 • Portál: a PalyazatNekem.hu pályázati portál és minden a domainhez tartozó aloldal
 • Üzemeltető: HTTFS.COM Kft.
 • Székhely: 1095 Budapest Lechner Ödön fasor 2 417 .
 • Cégjegyzék szám: 01-09-428061
 • Adószám: 32512445-2-43
 • Telefonszám: +36 31 200 2726
 • Email: info@palyazatnekem.hu
 • Tartalom: A portálon található minden szöveges, grafikai, képi, videó formátumú információs anyag.
 • Szolgáltatás: Az üzemeltető által a, Felhasználók részére felhasználói fiók biztosítása és az azon keresztüli pályázati információk ismertetése és a Felhasználók részére és pályázati konzultáció megtartása. Megvásárolt szolgáltatásonként eltérő időtartam: Egyszeri pályázati jogosultság ellenőrzés esetében 1 óra/ alkalom, Standard szolgáltatás esetében 2 óra/év, Exclusive szolgáltatás esetében 5 óra/év. Az éves díjfizetéssel kifizetett szolgáltatást vásárló Felhasználók számára, az Üzemeltető sikerdíj / megbízási díj alapú pályázatírási szolgáltatást is biztosít, pályázatonként egyedi megbízási szerződés alapján.
 • Felhasználói fiók: A Portálon a Felhasználók részére biztosított, felhasználói névvel és jelszóval védett aloldal, amelyen keresztül a felhasználók hozzájutnak a pályázati információkhoz.
 • Látogató: Az a természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely a Portál ingyenesen elérhető oldalait megtekinti, olvassa.
 • Felhasználó: Az a természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki a Portál fizetős szolgáltatásait igénybe veszi.
 • Ajánló: Az a jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki ajánlja a Portálon elérhető szolgáltatásokat harmadik félnek.
 • Regisztráció: Az a folyamat, amikor a Felhasználó megadja a Portál szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges adatokat.

 

Látogatás:

A Látogató tudomásul veszi, hogy a Portál Üzemeltetője nem publikál teljes egészében pályázati kiírásokat, viszont minden információs anyag, cikk végén megjelöli az eredeti forrást (ha lehetséges link formájában), ahonnan a látogatók megszerezhetnek további információkat az adott témával kapcsolatban.

Hozzáférés a portál tartalmához:

A Portálon vannak a Látogatók számára elérhető, és csak Felhasználók részére fenntartott tartalmak.

 • Szabadon elérhető tartalmak:

Az Üzemeltető általi szolgáltatások leírásai és kondíciói, illetve az Üzemeltető által írt vagy más forrásból nyilvános cikkek videó anyagok.

 

 • Felhasználóknak elérhető tartalmak:
 1. A Felhasználó által, a Regisztrációnál megadott adatok.
 2. Azon pályázati kiírások összefoglalója, amelyekre a Felhasználó, a regisztrációnál megadott adatok alapján jogosult.
 3. Az Ajánló tevékenységének leírása és díjazása.
 4. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)
 5. Kivitelező partnerek elérhetőségei

 

Hírlevelek:

A felhasználók a regisztrációkor hozzájárulnak, hogy Portálon megjelenő új tartalmakról hírlevél formájában értesítést kapjanak.

A hírlevélről történő leiratkozás történhet a hírlevélben található (Leiratkozás) link segítségével.

A hírlevélről történő leiratkozás után az Üzemeltető törli a Felhasználó által megadott adatokat és semmilyen módon nem tartja meg.

 

Szolgáltatás időtartama és fizetési módja:

A Felhasználó által igényelt szolgáltatás egy éves időtartamra szól (egy év = 12 hónap, a szolgáltatás megvásárlásának napjától), melynek lejárta előtt értesítjük a Felhasználókat a szolgáltatás közelgő lejárásáról és lehetőséget biztosítunk a szolgáltatás meghosszabbítására.

Az éves szolgáltatás igénybevételi díjának kifizetése egy összegben történhet, banki átutalással és bankkártyás fizetéssel.

Vásárlási feltételek:

A Felhasználó, aki igénybe veszi / megvásárolja a Portál fizetős szolgáltatásait, tudomásul veszi és elfogadja, hogy a vásárlás az alábbi fizetési módokkal lehetséges:

 

Banki átutalás: A banki átutalás esetében a szolgáltatás díját a Felhasználónak, az Üzemeltető bankszámlájára szükséges átutalni. Az utaláshoz szükséges adatok, az Üzemeltető, a Portálon a vásárlás hitelesítésekor biztosítja a Felhasználó részére, illetve az alábbiakban is megtalálja:

Üzemeltető neve: HTTFS.COM Kft.

Bank neve: CIB Bank Zrt.

Bankszámlaszám: 10701324-74972959-51100005

 

Az Üzemeltető bankszámláját vezető bank adatai:

CIB Bank Zrt.
 • H-1027 Budapest, Medve utca 4-14.
 • H-1537 Pf. 394.
 • SWIFT: CIBHHUHB
 • Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004
 • Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt.
 • Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002.

 

Bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések a CIB Bank Zrt rendszerén keresztül valósulnak meg.

CIB Bank Zrt.
 • H-1027 Budapest, Medve utca 4-14.
 • H-1537 Pf. 394.
 • SWIFT: CIBHHUHB
 • Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004
 • Tőzsdetagság: Budapesti Értéktőzsde Zrt.
 • Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002.

 

A Portál tartalmának felhasználása:

Az egyes pályázati kiírások összefoglalójának változatlan szöveggel vagy lényeges változás nélkül történő újra közléséhez az üzemeltető írásos hozzájárulása szükséges.

A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a portálról átvett és változatlan szöveggel vagy lényeges változás nélkül közölt anyag esetén a palyazatnekem.hu-t, mint forrást feltünteti.

Az üzemeltető portán a tartalmának lényeges elemeit pályázatkiírók kiírásaiból veszi át, minden esetben a forrás linkjének megjelenésével.

A portál tartalmának szoftveres vagy egyéb úton történő automatikus, válogatás nélküli átvétele, az oldal tükrözése, szigorúan tilos.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázati kiírások A kiírók weboldalán általában teljes egészében elérhetőek. Ezek bármilyen célú felhasználása nem a portál üzemeltetőjének hatáskörébe tartozik.

 

Pályázatok publikálása:

Az üzemeltető a pályázati kiírásokról információt elhelyezhet, a kiírók kérésére, illetve anélkül is.

Az üzemeltető saját döntése alapján megtagadhatja pályázati kiírások publikálását, ha pl. azok fáj, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai hovatartozást és lelkiismereti szabadságot sértők, az üzemeltető üzleti érdekeit sértik vagy a potenciális célcsoportjuk túl kicsi. Pályázati kiírásokat vagy ezek részleteit az üzemeltető a kiíró kérésére módosíthatja, szükség esetén törlik.

 

Pályázatírás, pályázati konzultáció, egyéb szolgáltatások:

Az portál üzemeltetője a portálon, hivatalosan és nyilvánosan is elérhető pályázati lehetőségeket publikál, és saját szolgáltatásait népszerűsíti. Ezen szolgáltatásoknál az üzemeltető feltünteti a szolgáltatás tartalmát, elérhetőségeket, melyeken a szolgáltatásokkal kapcsolatos kommunikáció történhet, és szolgáltatások kondícióit.

Az üzemeltető, a portálon feltüntetett szolgáltatások leírásaiban meghatározott, időtartam mértékéig biztosít  pályázati konzultációt a Felhasználók részére, melyek esetében minden megkezdett óra, teljes órának minősül. A Felhasználó, igényelhet az általa előfizetett szolgáltatásban tartalmazott időtartamon túli konzultációt, melynek díja 20.000 Ft +Áfa/ óra, mely díjat, a konzultáció megkezdése előtt, köteles átutalni az Üzemeltető bankszámla számára. Az Üzemeltető, minden esetben köteles tájékoztatni a Felhasználót, hogy a megkezdett kommunikáció, a Felhasználó előfizetésének keretében lévő pályázati konzultáció, terhére jön létre. Amennyiben az Üzemeltető erről nem tájékoztatja a Felhasználót, abban az esetben, a kommunikáció nem minősül konzultációnak.

Az Üzemeltető végez pályázatírási tevékenységet. Abban az esetben, ha a Felhasználó az üzemeltetővel kívánja elvégeztetni egy adott pályázat megírását, benyújtását, abban az esetben, az Üzemeltetőnek jogában áll a megbízást visszautasítani. Az Üzemeltető, pályázatírási feladatok ellátása esetében, minden esetben, az ÁSZF-en kívüli, pályázatírásra vonatkozó megbízási szerződést köt a Felhasználóval.

 

Kommunikáció és konzultáció:

A portál üzemeltetője, a portálon feltüntetett telefonos elérhetőséget, de felelősséget nem vállal, hogy a Felhasználók részére folyamatos ügyfélszolgálatot biztosít ezen a kommunikációs csatornán.

A Portál üzemeltetője limitált időintervallumban biztosít telefonos ügyfélszolgálatot a Felhasználók részére.

Telefonos ügyfélszolgálati idő hétköznapokon:

 • hétfő: 14:00-18:00
 • szerda: 14:00-18:00
 • péntek: 14:00-18:00

Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 31 200 2726

A Felhasználó elfogadja, hogy a portál üzemeltetőjével való kommunikációt, e-mailben, írásos kommunikáció formájában tartja, az alábbi e-mail címen keresztül: ugyfelszolgalat@palyazatnekem.hu

Konzultációs időpontot kérésre, kizárólag a portálon keresztül, a Felhasználó, saját felhasználói fiókjában a “Konzultációt kérek” menüpont alatt van lehetőség.

Elállási jog:

A Felhasználónak jogában áll, a szolgáltatás lejárata előtt lemondani a szolgáltatás további igénybevételét, amelyet írásos formában tehet meg, az info@palyazatnekem.hu e-mail címre eljuttatott felmondó levéllel. Lemondás esetében az Üzemeltető pénzvisszafizetésre semmilyen körülmények között nem kötelezhető.

 

Felelősség:

Az üzemeltető semminemű felelősséget nem vállal a felhasználók pályázatírással kapcsolatos tevékenysége, ennek sikere vagy sikertelensége kapcsán, amennyiben a felhasználóval külön pályázatírásra vonatkozó együttműködési szerződés nem jött létre.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget a portál átmeneti elérhetetlensége esetén.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget az elektronikusan továbbított üzenetek megsemmisülése késedelmes megérkezése, egyéb probléma miatt beálló károk tekintetében, mivel az internet nyílt, teljes körűen biztonságosnak nem tekinthető hálózat.

Az üzemeltető nem vesz át teljes egészében pályázati kiírást, csak a kiírás lényeges elemeit publikálja a felhasználó érdeklődése esetén köteles minden esetben az adott pályázati kiírás oldalát megtekinteni, az adott kiíró szervezettel felvenni a kapcsolatot.

A portálon, a pályázati kiírások végén feltüntetett források (pl: Forrás: palyazat.gov.hu) külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll az üzemeltető befolyása alatt.

Az üzemeltető vállalja, hogy amennyiben a Felhasználó számára a 12 hónapos előfizetés ideje alatt nem mutat meg egyetlen egy olyan pályázati lehetőséget sem, amelyre a Felhasználó bizonyítottan jogosult lett volna, abban az esetben az üzemeltető a Felhasználó által kifizetett előfizetési díj 2-szeresét visszafizeti a Felhasználónak.

 

A Portál használatával a Felhasználó az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja, a Felhasználói feltételek (ÁSZF) megszegése előfizető esetében az előfizetés felfüggesztését vonja maga után.

 

ÁSZF letöltése ITT!

Pályázat nekem logo - online pályázatfigyelő
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com